Leadership and Commitment Mengikut Keperluan ISO 45001

ISO 45001 sekarang menggunakan format Annex SL yang sama dengan ISO 9001 (Pengurusan Kualiti) , ISO 14001 (Pengurusan Alam Sekitar) , dan ISO 27001 (Keselamatan Maklumat) , yang bermaksud format dan terminologi yang sama akan wujud…

Continue Reading Leadership and Commitment Mengikut Keperluan ISO 45001