Pemantauan, pengukuran, penilaian, dan analisis dalam ISO 45001

Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian, merupakan elemen yang penting di dalam ISO 45001. Ia akan memberi impak yang besar di dalam kejayaan atau keberkesanan terhadap OHS di dalam sesebuah organisasi tersebut. Oleh itu adalah penting untuk kita mengenalpasti apakah keperluan yang dinyatakan oleh ISO 45001 berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemantauan dan pengukuran

Bahagian pertama dari klausa 9.1 menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan “pemantauan dan pengukuran” dan memberi contoh khusus tentang apa yang dapat diukur untuk memenuhi Standard Antarabangsa, seperti pengukuran terhadap objektif, kemajuan peningkatan berterusan, pemantauan kebajikan pekerja melalui tinjauan , laporan terhadap penyakit pekerjaan dan kecederaan serta mengenalpasti trend kemalangan, tindakan yang diambil terhadapnya dan prestasi keseluruhan sistem OHS itu sendiri. Secara kritikal, “kompetensi” juga dirujuk di sini, kerana jelas bahawa tenaga kerja dan kompetensi pengurusan akhirnya akan selalu memberi faedah kepada prestasi OHS secara keseluruhan, termasuk pengenalpastian hazard dan pengurusan serta pengurangan risiko.

Seterusnya, sektion ini juga menjelaskan apa yang mesti dipantau dan diukur iaitu berkaitan dengan pematuhan undang-undang, memastikan bukan sahaja mana-mana undang-undang yang berkaitan dipenuhi, tetapi jurang itu dikenal pasti dan ditangani serta rekod juga sentiasa dikemaskini. Jelas sekali, ini adalah bahagian penting dalam sistem OHS, tetapi keperluan undang-undang bukan satu-satunya pertimbangan; contoh-contoh lain seperti perjanjian korporat dan polisi, keperluan insurans, perjanjian kesatuan-majikan, dan peraturan am juga diberikan sebagai contoh aspek yang boleh diukur untuk membolehkan penilaian sistem OHS anda.

Penilaian, terhadap apa?

Penilaian terhadap undang-undang boleh dikatakan sangat objektif atau straight forwad, bagaimanapun penilaian terhadap aspek-aspek lain seperti yang dibincangkan diatas agak sukar. Untuk membantu kita menilai aspek-aspek lain, standard ISO 45001 menyediakan beberapa contoh apa yang perlu dinilai, namun ia mungkin berbeza untuk setiap organisasi malah mungkin perlu disesuaikan dengan keperluan organisasi tersebut. Berikut antara contoh yang mungkin perlu diambil kira oleh sesebuah organisasi untuk menilai keberkesanan aspek-aspek tersebut.

  • Bandingkan dengan organisasi lain – untuk menilai keberkesanan sistem anda, anda boleh membandingkan organisasi anda dengan organisasi yang serupa dan dalam sektor yang sama, ia akan memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai prestasi OHS anda. Sebagai contoh anda membandingkan jumlah safe manhours dengan organisasi lain yang lebih kurang sama saiz dan sama industri dengan organisasi anda.
  • Kod, objektif dan peraturan anda sendiri – ini termasuk pernyataan visi, atau perjanjian dengan pemegang saham dan pemegang berkepentingan.
  • Piawaian organisasi anda sendiri – ini mungkin khusus kepada sektor anda; Sebagai contoh, organisasi kewangan mungkin terikat dengan kod tatalaku kewangan dalaman, sementara pengilang elektronik mungkin komited untuk memenuhi piawaian IPC.

Piawaian ISO 45001 kemudian menyediakan panduan mengenai petunjuk yang biasanya boleh digunakan untuk mengukur kriteria, seperti:

  • Metodologi perbandingan – jika insiden diukur dengan keterukan, kekerapan, dan kejadian, maka adalah jelas bahawa ini boleh menjadi cara standard mengukur prestasi sekarang dan di masa depan.
  • Tindakan pembetulan atau penyelesaian tindakan risiko –  mengukur penyelesaian dalam masa yang ditetapkan, sebagai contoh satu tindakan pembetulan telah dikenalpasti dan anda diberikan untuk membetulkan keadaan tersebut dalam tempoh 30 hari. So jika anda berjaya membuat pembetulan di dalam tempoh masa yang ditetapkan, ia merupakan sistem OHS anda berkesan.

 

Kesimpulan

Untuk menekankan kepentingan komponen ini, piawaian ISO 45001 memberikan takrif bagi setiap komponen dalam tajuk artikel ini secara individu, dan adalah sangat disyorkan bahawa sesiapa yang terlibat dalam menjalankan OHS membaca clause ini dan membiasakan diri dengan clause tersebut, ini kerana apabila anda mengendalikan sistem OHS, apa yang dihuraikan di dalam paiwaian terhadap “pemantauan,” “pengukuran,” “analisis,” dan “penilaian” boleh menjadi kabur. Kesimpulannya ia boleh dikatakan seperti berikut:

  • Pemantauan: Memeriksa proses atau kawalan
  • Mengukur: Menetapkan nilai atau nombor kepada proses yang dinyatakan
  • Analisis: Pemprosesan data dari proses pengukuran
  • Penilaian: Proses yang dijalankan untuk menilai sama ada analisis dan objektif awal adalah sama

Secara kritikal, piawaian ini berterusan untuk mengingatkan kita tentang kepentingan unsur-unsur di atas dan pengawasan kesihatan dan kebajikan pekerja adalah bahagian penting dalam kejayaan jangka panjang sistem OHS.Untuk menjadi benar-benar berkesan, frekuensi elemen di atas perlu diselaraskan untuk mengenal pasti risiko dan peluang dan tindakan yang perlu diambil untuk proses penambahbaikan sistem OHS.

Objektif Keseluruhan

Seperti yang kita semua tahu, objektif keseluruhan sistem OHS adalah untuk melindungi pekerja, mencegah insiden melalui pengenalpastian dan pengurangan risiko, dan memastikan bahawa peningkatan berterusan dapat dibangunkan dari tindakan sistem itu sendiri. Pemantauan, pengukuran, analisis, dan penilaian memberikan asas yang kukuh untuk pencapaian ini dalam piawaian ISO 45001 dengan cara yang sama dengan kitaran “Plan-Do-Check-Act” menyokong ISO 9001 (pengurusan kualiti) dan 14001 (alam sekitar pengurusan) sistem. Gunakan proses ini secara bijak dan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan sistem OHS anda dan anda bukan sahaja mencapai matlamat anda, anda akan berkembang untuk memahami dengan lebih baik, dan itu akan menjadi berita baik untuk semua orang

Ingin Memantapkan Lagi Pengetahuan Berkaitan ISO 45001?
Jangan lupa untuk subscribe sekarang. Kami akan menghantar update berkaitan ISO 45001 terus ke emel anda. Emel anda selamat bersama kami.