Menentukan konteks organisasi mengikut ISO 45001

Pada Mac 2018, OHSAS 18001 telah secara rasminya digantikan dengan piawaian baru iaitu: ISO 45001 . Standard baru adalah dalam format yang sama (Annex SL) sebagai standard ISO 9001 & 14001, jadi mereka yang biasa dengan format yang ditetapkan ini akan mempunyai idea tentang apa yang diharapkan dari segi struktur. Dari segi kandungan, ISO 45001 membolehkan kita melihat bahawa salah satu bahagian pengurusan OHS yang baru dan kritikal adalah dalam seksyen 4, di mana kini terdapat keperluan untuk menentukan “konteks organisasi.” Bahagian ini lebih banyak terperinci daripada OHSAS 18001 dan sangat sejajar dengan piawaian 9001 & 14001 . Jadi, apakah yang dimaksud dengan konteks organisasi, dan bagaimanakah kita mengenalinya berdasarkan keperluan ISO 45001?

Konteks organisasi: Bagaimana dan mengapa?

Memandangkan cara di mana perniagaan beroperasi dan kesannya telah berubah dalam sepuluh tahun yang lalu dengan pertumbuhan internet dan perdagangan melintasi sempadan, anda dapat melihat mengapa mendefinisikan konteks organisasi anda telah menjadi bahagian utama piawaian ISO. Begitu juga dengan OHS, ia tidak berbeza, sesebuah organisasi itu mempunyai isu-isu yang lebih luas untuk dipertimbangkan ketika merancang operasi sistem OHS selain daripada melihat keperluan dalaman sahaja. Oleh itu, apabila menentukan konteks organisasi anda, berikut merupakan antara apa yang perlu anda pertimbangkan?

Pertama, mari kita lihat isu-isu dalaman yang boleh kita pertimbangkan:

  • Kecekapan tenaga kerja anda
  • Komitmen pekerja anda
  • Kesediaan untuk bekerjasama dan menyimpan dalam parameter yang dinyatakan
  • Kaedah komunikasi dan keberkesanannya

Manakala anda juga perlu mempertimbangkan faktor luaran seperti:

  • Perundangan dan undang-undang tempatan: Sudah tentu, ini penting untuk sistem OHS anda dan kesejahteraan pekerja anda.
  • Keadaan ekonomi dan politik: Ini mungkin perlu ditunjukkan dalam dasar, program, dan objektif anda.
  • Kesatuan Pekerja: Sekali lagi, ini adalah aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan ketika menentukan konteks organisasi anda.
  • Pemegang saham: Sama ada dianggap dalaman atau luaran, jangkaan mereka perlu dipertimbangkan.
  • Agensi kebangsaan atau antarabangsa: Badan-badan luaran ini mungkin juga mempunyai nasihat atau keperluan yang memerlukan penentuan semula parameter organisasi anda.

Oleh itu, seperti yang kita lihat di atas terdapat banyak isu – baik dalaman dan luaran – yang boleh mengubah cara kita menentukan “konteks organisasi” untuk tujuan sistem OHS. Hanya apabila semua perkara tersebut dipertimbangkan dan ditakrifkan, barulah kita boleh mengatakan bahawa kita telah mengenalpasti ‘Konteks Organisasi” yang diperlukan sesuai dengan keperluan ISO 45001. Mengikut keperluan ISO 45001, ‘Konteks Organisasi’ ini perlu didokumenkan, ia hendaklah disemak dan dikaji dari masa ke semasa. Ini merupakan antara elemen utama yang akan disemak sewaktu audit untuk mendapatkan pensijilan ISO 45001.

Kebaikan menentukan Konteks Organisasi

Mematuhi undang-undang dan peraturan adalah salah satu manfaat utama untuk melaksanakan keperluan baru ini, yang akan melindungi organisasi anda daripada sudut penalti perundangan dan kewangan. Tetapi, seperti biasa, kesejahteraan tenaga kerja anda adalah matlamat utama dan manfaat paling penting. Memastikan operasi organisasi anda berusaha untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang dipertimbangkan akan memastikan definisi konteks anda tetap relevan pada zaman yang semakin moden ini, dengan tuntutan yang sentiasa berubah. Penemuan terkini mengenai penyakit yang lebih moden berkaitan kesihatan pekerjaan seperti strain berulang, tekanan, dan kemurungan bermakna undang-undang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan juga akan terus berubah. Jika konteks organisasi didokumenkan, ia boleh membantu anda membuat perubahan secara berkesan untuk memastikan maklumat yang anda berikan melalui OHS anda tetap relevan dan topikal. Di sinilah manfaat yang paling ketara dapat dilihat, dengan membenarkan sistem OHS anda untuk menggalakkan pencegahan dan bukannya menyembuhkan. Manakala kepada tenaga kerja anda pula, itu akan menjadi manfaat terbesar bagi memastikan setiap orang dapat bekerja di dalam persekitaran yang sihat dan selamat.

Ingin Memantapkan Lagi Pengetahuan Berkaitan ISO 45001?
Jangan lupa untuk subscribe sekarang. Kami akan menghantar update berkaitan ISO 45001 terus ke emel anda. Emel anda selamat bersama kami.