Leadership and Commitment Mengikut Keperluan ISO 45001

ISO 45001 sekarang menggunakan format Annex SL yang sama dengan ISO 9001 (Pengurusan Kualiti) , ISO 14001 (Pengurusan Alam Sekitar) , dan ISO 27001 (Keselamatan Maklumat) , yang bermaksud format dan terminologi yang sama akan wujud di antara semua piawaian di atas. Salah satu perubahan kritikal dalam ISO 45001 termasuk tanggungjawab tambahan dan keperluan yang ditempatkan pada organisasi dari segi kepemimpinan, yang jauh lebih preskriptif berbanding dengan standard OHSAS 18001 sebelumnya. Oleh itu, apakah standard ISO 45001 yang dikatakan mengenai kepimpinan, dan bagaimana kita dapat memastikan bahawa kita memenuhi keperluan ini?

Kepimpinan mengikut keperluan ISO 45001

Bahagian 5.1 dalam ISO 45001 berkenaan dengan “Kepimpinan dan komitmen,” yang memberikan tumpuan lebih lanjut mengenai subjek ini daripada yang terdapat dalam standard OHSAS 18001. Pengurusan tertinggi kini harus menunjukkan kepimpinan dan komitmen dengan mengambil tanggungjawab untuk melindungi keselamatan pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan.Kenyataan ini mungkin merupakan bahagian utama klausa baru ini, dan tidak menimbulkan keraguan tentang tanggungjawab keselamatan pekerja dan kontraktor dalam organisasi. Jadi, apa lagi yang diperlukan oleh ISO 45001 untuk kepimpinan organisasi?

  • Memastikan objektif OHS (Operasi Kesihatan dan Keselamatan)wujud dan selaras dengan matlamat strategik organisasi
  • Memastikan objektif dan dasar OHS sejajar dengan hala tuju strategik organisasi
  • Memastikan proses OHS dapat diintegrasikan ke dalam proses perniagaan organisasi yang lebih luas
  • Memastikan sumber disediakan untuk mencapai matlamat ini bagi tujuan penyelenggaraan persekitaran kerja yang selamat dan mendapatakn maklum balas dari pekerja berkaitan dengan OHS
  • Menyokong dan mengarahkan orang yang sesuai untuk membantu memastikan OHS mencapai matlamatnya
  • Menyokong peranan pengurusan lain untuk memperbaiki sistem OHS, dan memastikan peningkatan berterusan dapat dicapai dengan berurusan dengan ketidakpatuhan, risiko dan peluang, dan hazard
  • Memastikan bahawa kepimpinan yang ditunjukkan telah mempromosikan budaya yang menyokong sistem OHS dan objektifnya

Seperti yang dapat kita lihat, kepimpinan dan komitmen dinyatakan dengan lebih spesifik dalam ISO 45001 berbanding dengan OHSAS 18001 dan sememangnya, itu adalah perkara yang baik. 

Kepimpinan: Alat untuk meningkatkan keselamatan

Terdapat banyak perkara positif yang perlu diambil kira daripada keperluan kepimpinan baru dalam ISO 45001. Di kebanyakan organisasi, pekerja cenderung mengikut arahan atau mengikut tingkah laku pihak pengurusan. Jika pemimpin itu menetapkan contoh yang baik dan menunjukkan budaya kesedaran OHS, maka kemungkinan besar ia juga akan mempengaruhi minda pekerja untuk mengambil berat dan mematuhi keperluan OHS. Oleh itu, jika pemimpin itu menunjukkan semangat, kesediaan untuk melibatkan diri dan mendengar maklum balas pekerja, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, dan sikap yang proaktif secara amnya terhadap kesihatan dan keselamatan, maka ia akan menunjukkan organisasi tersebut sangat mementingkan budaya OHS di dalam organisasi mereka. Dalam pengalaman saya, salah satu senjata utama pemimpin menempatkan diri dalam kedudukan ini adalah keupayaannya untuk melibatkan diri dengan tenaga kerja, menghadiri mesyuarat jawatankuasa, dan menunjukkan kesediaan organisasi untuk mempertimbangkan pendapat setiap orang ketika menilai risiko dan peluang dan menentukan dasar dan objektif.

Secara amnya, komitment dariada pihak pengurusan tertinggi atau Top Management ini sangat penting dalam memastikan kejayaan sistem OHS di tempat kerja. 

Ingin Memantapkan Lagi Pengetahuan Berkaitan ISO 45001?
Jangan lupa untuk subscribe sekarang. Kami akan menghantar update berkaitan ISO 45001 terus ke emel anda. Emel anda selamat bersama kami.