Apa itu ISO 45001

"Apa itu ISO 45001?" Adakah anda mencari jawapan mudah untuk soalan ini?

Soalan ini timbul sangat kerap dan gambaran ini bertujuan untuk memberi anda maklumat mengenai manfaat ISO 45001 serta keperluan piawai, struktur dan langkah-langkah ke arah pensijilan.

Asal-usul ISO 45001

ISO 45001, Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan – Keperluan dengan panduan untuk digunakan, adalah piawaian ISO untuk sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang diiktiraf dan dilaksanakan di seluruh dunia.Piawaian ini diterbitkan pada 2018 untuk menggantikan OHSAS 18001: 2007.

Sebelum pembangunan standard sistem pengurusan oleh jawatankuasa ISO, “Kajian Justifikasi” telah dijalankan untuk membentangkan kes bagi projek yang dicadangkan. Sehubungan dengan perkembangan ISO 45001, berikut merupakan antara keperluan pengguna yang dikenalpasti:

 • Permintaan pengguna untuk keperluan standard sistem pengurusan dapat disejajarkan dengan lebih baik, atau untuk mengaktifkan “integrasi” dalam sistem pengurusan organisasi mereka. Ini membawa kepada pembangunan “Struktur Aras Tinggi” (selalunya disebut sebagai “Annex SL”) yang memberikan urutan klausa (struktur), teks, terma dan takrifan untuk standard sistem pengurusannya. “Struktur Aras Tinggi” ini telah digunakan semasa pembangunan ISO 45001.
 • Menurut “OHSAS Project Group’s 2011 Survey” kini terdapat lebih daripada 90000 sijil yang dikeluarkan di 127 buah negara. Fakta ini menunjukkan perlunya standard ISO untuk bidang ini

“Kajian Justifikasi” mengenal pasti bahawa ISO 45001 perlu:

 • membolehkan organisasi menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat
 • menjadi generik dan relevan kepada semua jenis dan ukuran organisasi, yang beroperasi di mana-mana sektor, dan dapat menampung pelbagai geografi, budaya dan sosial yang pelbagai
 • boleh digunakan untuk pelbagai organisasi yang luas dalam pelbagai peringkat kematangan OHSMS mereka
 • nyatakan komponen penting OHSMS
 • membolehkan organisasi menunjukkan kesesuaian dengan keperluan
 • membolehkan organisasi mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko OHS dan meningkatkan prestasi OHS mereka
 • sejajar dengan piawaian sistem pengurusan yang lain (khususnya ISO 14001 untuk sistem pengurusan persekitaran)

Apakah Sistem Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan?

Sistem Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan, yang sering dipanggil OHSMS, mentakrifkan rangka kerja di mana organisasi itu menjaga kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerjanya. Ia mewakili satu set peraturan, dasar, proses, pelan serta amalan untuk mencegah hazard kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan meminimumkan risiko di tempat kerja. OHSMS adalah unik untuk setiap organisasi dan ia mestilah bersesuaian dengan keperluan undang-undang, hazard kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan proses perniagaan yang digunakan dalam organisasi. ISO 45001 mewakili amalan terbaik dalam mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan OHSMS. Keperluan dan garis panduannya membantu organisasi untuk mewujudkan OHSMS yang berkesan untuk mengelakkan unsur-unsur penting dalam pelaksanaan OHSMS

Mengapa ISO45001 ini penting dilaksanakan?

Mengurangkan hazard kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan mencegah kecederaan di tempat kerja merupakan salah satu cabaran yang paling penting yang dihadapi oleh syarikat. Antara faedah terbesar dalam melaksanakan OHSMS adalah peningkatan imej awam terhadap syarikat yang telah memiliki pensijilan ISO 45001. Antara tanggapan umum ialah, sesuatu syarikat yang telah disahkan pensijilan ISO 45001 menunjukkan bahawa syarikat tersebut tergolong dalam kalangan syarikat yang menjaga kesihatan dan keselamatan pekerja mereka. Ini dapat membawa hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, orang ramai, dan komuniti, serta faedah-faedah yang lain.

Bersama dengan imej awam yang baik, banyak syarikat dapat menjimatkan wang melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan. Ini boleh dicapai dengan mengurangkan insiden yang mengakibatkan kecederaan dan dapat memperoleh insurans pada kos yang lebih munasabah. Peningkatan kos kawalan ini adalah manfaat yang tidak boleh diabaikan apabila anda membuat keputusan untuk melaksanakan OHSMS.

"Struktur ISO 45001"

ISO 45001 terdiri daripada sebelas bahagian. Tiga bahagian pertama mewakili pengenalan kepada standard, skop dan rujukan normatif, dan tujuh bahagian lain mengandungi keperluan untuk Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan.Berikut adalah tujuh bahagian utama tersebut:

Bahagian 4: Konteks organisasi (Context of the organization). Bahagian ini memerlukan organisasi untuk menentukan konteksnya dari segi Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, termasuk pihak yang berkepentingan dan keperluan dan harapan mereka. Ia juga mentakrifkan keperluan untuk menentukan skop OHSMS, serta keperluan umum OHSMS.

Bahagian 5: Kepimpinan (Leadership). Fasal piawaian ini memerlukan pengurusan atasan untuk menunjukkan kepimpinan dan komitmen terhadap OHSMS, bersama dengan menentukan dasar kesihatan & keselamatan pekerjaan. Pengurusan atasan juga harus memberikan pemilik proses dengan peranan dan tanggungjawab lain.

Bahagian 6: Perancangan (Planning). Bahagian perancangan mentakrifkan keperluan untuk menangani risiko dan peluang, dan keperluan untuk analisis risiko pekerjaan. Fasal ini juga termasuk keperluan untuk pengenalpastian dan penilaian bahaya, menentukan keperluan undang-undang dan lain-lain, objektif OHS dan rancangan untuk mencapainya.

Bahagian 7: Sokongan (Support). Klausa ini mentakrifkan keperluan bagi proses sokongan dan peruntukan sumber yang diperlukan untuk operasi OHSMS yang berkesan. Ia mentakrifkan keperluan untuk orang, infrastruktur, persekitaran kerja, pemantauan dan pengukuran sumber, kecekapan, kesedaran, komunikasi dan maklumat yang didokumenkan.

Seksyen 8: Operasi (Operation). Fasal ini memberi tumpuan kepada penubuhan kawalan operasi untuk menghapuskan bahaya kesihatan dan keselamatan pekerjaan, pengurusan perubahan dan kesediaan dan tindak balas kecemasan.

Bahagian 9: Penilaian prestasi (Performance evaluation). Tujuan keperluan yang diletakkan dalam klausa ini adalah untuk menyediakan organisasi dengan mekanisme untuk menentukan keberkesanan OHSMS. Ia mengandungi keperluan untuk pemantauan dan pengukuran yang perlu, termasuk penilaian prestasi, kewajipan pematuhan, semakan audit dalaman dan pengurusan.

Bahagian 10: Penambahbaikan (Improvement). Bahagian terakhir piawai mentakrifkan keperluan untuk penambahbaikan berterusan OHSMS, termasuk keperluan untuk menguruskan ketidakpatuhan, insiden dan tindakan pembetulan.

Bahagian ini didasarkan pada kitaran Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang menggunakan elemen-elemen ini untuk melaksanakan perubahan dalam proses organisasi untuk memacu dan mengekalkan penambahbaikan dalam proses.

Ingin Memantapkan Lagi Pengetahuan Berkaitan ISO 45001?
Jangan lupa untuk subscribe sekarang. Kami akan menghantar update berkaitan ISO 45001 terus ke emel anda. Emel anda selamat bersama kami.

Kenapa ISO 45001 merupakan idea yang baik untuk organisasi anda?

Tidak syak lagi bahawa pelaksanaan ISO 45001 membawa manfaat kepada organisasi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, bilangan organisasi, baik besar dan kecil, yang telah pun melaksanakan OHSAS 18001 (sebelum ISO 45001 diperkenalkan) sudah besar dan masih berkembang. ISO 45001 membawa semua manfaat OHSAS 18001, dengan tambahan beberapa yang baru. Berikut adalah beberapa manfaat ini:

Tingkatkan imej dan kredibiliti anda. Dengan menjamin pelanggan bahawa anda mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan mengekalkan sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan, anda boleh meningkatkan imej dan bahagian pasaran anda dengan mengurangkan jumlah kejadian OHS di tempat kerja dan menghantar mesej yang jelas bahawa organisasi anda menjaga pekerja.

Meningkatkan kawalan kos. Satu peningkatan yang dicari oleh semua organisasi ialah pengurangan kos. OHSMS boleh membantu dengan penarafan peningkatan di syarikat insurans, sambil mengurangkan insiden kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang mungkin membawa kepada tindakan undang-undang dan kemerosotan imej organisasi.

Gunakan pengambilan keputusan berasaskan bukti. Dengan memastikan bahawa anda menggunakan data yang tepat untuk membuat keputusan anda tentang apa yang perlu diperbaiki, anda dapat meningkatkan peluang untuk meningkatkan penambahbaikan anda pada kali pertama, daripada melakukan beberapa percubaan yang tidak berjaya. Dengan menggunakan data ini untuk menjejaki kemajuan anda, anda boleh membetulkan inisiatif penambahbaikan ini yang boleh menjimatkan kos dan masa.

Mewujudkan budaya penambahbaikan berterusan. Dengan peningkatan yang berterusan, anda boleh berusaha ke arah proses yang lebih baik dan mengurangkan hazard kesihatan dan keselamatan pekerjaan secara sistematik, untuk meningkatkan imej awam anda dan berpotensi mengurangkan kos anda. Apabila budaya penmbahbaikan dibuat, orang sentiasa mencari cara untuk membuat proses mereka lebih baik, yang menjadikannya lebih mudah untuk mengurus OHSMS.

Penglibatan semua pihak. Memandangkan pilihan antara bekerja dengan syarikat yang menunjukkan penjagaan dan keprihatinan terhadap kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan yang tidak, kebanyakan orang lebih suka dengan yang pertama. Dengan melibatkan pekerja anda untuk mengurangkan hazard kesihatan dan keselamatan pekerjaan anda, anda boleh meningkatkan tumpuan dan pengekalan mereka.

Sebagai tambahan kepada manfaat yang disebutkan di atas, peralihan dari OHSAS 18001 ke ISO 45001 membawa:

 • lebih jelas mengenai isu OHSMS
 • penglibatan kepimpinan yang semakin meningkat dan penyertaan pekerja dalam OHSMS
 • pemikiran berasaskan risiko dan peluang untuk OHS
 • penyelarasan dasar dan objektif OHS dengan hala tuju strategik organisasi
 • integrasi OHSMS ke dalam proses perniagaan organisasi

Apakah langkah-langkah praktikal untuk mendapatkan pensijilan ISO 45001?

Apakah maksudnya untuk disahkan ISO 45001 atau mendapat pensijilan ISO 45001? Jawapan kepada soalan ini bergantung kepada jenis sijil yang anda mahu capai.Organisasi boleh mendapatkan Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan yang diperakui oleh badan pensijilan manakala bagi individu pula boleh mendapat pentauliahan (competency sebagai contoh, internal auditor atau lead auditor. Bahagian ini membincangkan langkah-langkah organisasi untuk mendapatkan pengesahan sebagai mematuhi keperluan ISO 45001.

Untuk mendapatkan pensijilan, organisasi perlu melaksanakan Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHSMS) yang mematuhi keperluan ISO 45001. Setelah sistem tersebut dilaksanakan, organisasi boleh melantik badan pensijilan (Certification Body) untuk melaksanakan audit pensijilan untuk menentukan sama ada organisasi itu mematuhi piawaian. Selepas audit yang berjaya mereka akan mengeluarkan sijil yang memberi keterangan kepada pematuhan organisasi dengan keperluan standard. Antara contoh Certification Body yang ada di Malaysia adalah seperti SIRIM, NIOSH Certification, TUV, SGS and banyak lagi. 

Melaksanakan piawaian ISO 45001 adalah satu tugas yang mencabar dan langkah pertama adalah untuk mendapatkan sokongan pihak pengurusan. Antara perkara yang perlu dibincangkan dengan pihak pengurusan adalah seperti mengenal pasti keperluan undang-undang mengenai kesihatan dan keselamatan pekerjaan, menentukan skop OHSMS, dasar dan objektif OHS, mengenalpasti risiko & peluang dan hazards OHS serta menentukan kawalan operasi. Terdapat beberapa proses mandatori yang perlu dimasukkan, dan yang lain akan ditambah jika organisasi mendapati mereka perlu.

Sebagai sebahagian daripada memastikan konsistensi OHSMS anda, anda perlu mendokumenkan banyak prosedur dan dasar yang akan disampaikan kepada pekerja apa yang anda harapkan dari mereka berkenaan dengan OHSMS. Jika anda ada pengalaman, anda boleh buat semua manual, procedure yang diperlukan, selain itu jika anda kurang mahir mugkin boleh menggunakan phiak konsultant. Jika anda memerlukan bantuan pihak kami, jangan segan untuk menghubungi kami.

Selepas organisasi menyediakan proses dan maklumat yang diperlukan, sistem perlu beroperasi untuk beberapa waktu untuk menentukan sama ada sistem disediakan dengan betul dan sama ada beberapa perubahan diperlukan.Dengan mengendalikan OHSMS, organisasi akan menghasilkan rekod yang akan menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti tersebut dijalankan seperti yang dirancang. Rekod ini diperlukan untuk tujuan verifikasi (audit) dan mengkaji semula sistem anda bagi membolehkan organisasi mencapai pengesahan terhadap ISO 45001.

Langkah wajib untuk menyelesaikan pelaksanaan dan mendapatkan persijilan syarikat anda

Mendokumentasikan dan melaksanakan OHSMS tidak cukup untuk pensijilan. Anda juga perlu memastikan bahawa ia adalah berkesan dan mematuhi standard. Langkah-langkah berikut dimaksudkan untuk memastikan ini dan menyediakan organisasi anda untuk audit persijilan:

 1. Audit dalaman (Internal Audit)– Tujuan audit dalaman adalah untuk menentukan tahap pematuhan OHSMS anda dengan keperluan standard. Semasa audit, juruaudit dalaman akan menyemak semula dokumen, rekod dan proses untuk mengenal pasti kelemahan dan memberi maklumat mengenai ketidakpatuhan.
 2. Tinjauan pengurusan (Management Review)– Ini adalah semakan utama keberkesanan OHSMS anda, pihak pengurusan perlu menyemak maklumat mengenai prestasi OHSMS, keputusan audit dalaman, pencapaian objektif dan perubahan dalam konteks organisasi. Semua maklumat ini akan membolehkan pihak pengurusan atasan membuat keputusan tentang bagaimana untuk meningkatkan OHSMS sedia ada.
 3. Tindakan pembetulan (Corrective Action)– Kajian semula audit dalaman dan pengurusan memberikan anda maklumat tentang apa yang perlu diubah, diperbetulkan dan diperbaiki. Tindakan pembetulan ini adalah alat terbaik untuk menangani ketidakpatuhan. Tindakan pembetulan diambil untuk mencapai pematuhan penuh dengan standard.

Proses pensijilan syarikat dibahagikan kepada dua tahap:

Peringkat Satu (Stage 1) . Ia lebih dikenali sebagai Stage 1 audit di dalam industry. Ini adalah fasa awal audit; juruaudit pensijilan akan mengkaji semula dokumen OHSMS anda untuk mengenali organisasi anda dan prosesnya sebelum audit utama dan memastikan dokumen anda mematuhi keperluan ISO 45001.

Peringkat Dua (Stage 2) . Stage 2 atau audit utama adalah bahagian yang paling penting dalam audit pensijilan. Semasa fasa ini, juruaudit pensijilan akan membuat semakan terhadap dokumen, menemuduga pihak pergurusan dan juga pekerja. Selain itu, juruadit juga akan memantau keadaan di tempat kerja bagi memastikan apa yang terdapat dalam dokumen anda dipraktikkan. Matlamat mereka adalah untuk menentukan pematuhan OHSMS anda bukan sahaja kepada keperluan piawai, tetapi juga kandungan kepada dokumen anda adalah selari dengan apa yang dilaksanakan.

Apakah latihan dan pensijilan ISO 45001 bagi orang perseorangan?

Kursus Lead Auditor ISO 45001 . Ini adalah kursus yang paling mencabar. Ia mengambil masa empat atau lima hari dan memberikan anda pengetahuan dan pemahaman mengenai keperluan ISO 45001 serta teknik pengauditan, rekod persampelan dan mendapatkan bukti semasa audit. Anda perlu lulus ujian untuk mendapat pengiktirafan sebagai juruadudit yang bertauliah atau lebih dikenali dalam bahasa industri IRCA Lead Auditor.

Kursus Internal Auditor ISO 45001 . Kursus ini biasanya mengambil masa dua atau tiga hari. Tidak seperti kursus Lead Auditor, anda tak perlu menduduki ujian selepas tamat kursus. Ia sesuai untuk mereka yang ingin menjadi internal auditor untuk organisasi sendiri sahaja. Selepas habis kursus, anda boleh terus menjadi ISO 45001 Internal Auditor 

Kursus Kesedaran dan Pelaksanaan ISO 45001 (ISO 45001 Awareness and Implementation Course) .Terdapat beberapa kursus yang berbentuk awareness tentang ISO 45001 dan bagaimana untuk melaksanakannya. Tempoh kursus ini juga berbeza bergantung kepada tahap maklumat yang ingin disampaikan. Ia boleh berlangsung dari satu hingga lima hari. Kursus seperti ini adalah yang paling bermanfaat untuk orang yang ingin mendapatkan gambaran keseluruhan ISO 45001, atau mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan OHSMS dalam organisasi. Sekiranya anda ingin mengikuti kursus Lead Auditor, adalah disyarankan untuk mengikuti kursus awareness ini terlebih dahulu, kalau tidak takut pelaburan anda kat Lead Auditor menjadi sia-sia, pendek cerita ada kemungkinan anda akan gagal dalam ujian Lead Auditor.

Ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan ISO 45001?

Jika jawapan anda ya, dan anda tak mahu terlepas artikel kami seterunya, jangan lupa untuk subscribe ke dalam email list kami. Kami akan hantar artikel berkaitan ISO 45001 seterusnya terus ke alamat email anda. Jangan risau, emel anda selamat bersama kami. Ya, kami pun benci SPAM juga. 

Ingin Memantapkan Lagi Pengetahuan Berkaitan ISO 45001?
Jangan lupa untuk subscribe sekarang. Kami akan menghantar update berkaitan ISO 45001 terus ke emel anda. Emel anda selamat bersama kami.